Nieuws: #feitoffabel dag 5: Geert Wilders over ouderenterug naar nieuws

Wilders

Beluister hier de uitzending.

Geert Wilders (PVV): “De meeste mensen tussen de 60 en 65 werken niet.”. (bron: Radio 1 op dinsdag 28 augustus)

Oordeel: feit

Wilders stelt dat het onzinnig is te debatteren over het verhogen van de pensioenleeftijd als de meeste mensen tussen de 60 en 65 jaar niet werken. Bij het checken van deze uitspraak zijn wij ervan uitgegaan dat met de aanduiding ‘meeste’ bedoeld wordt: een aandeel van ten minste de helft van het totaal.

In 2011 waren er in Nederland 1.077.000 mensen in de leeftijd tussen 60 en 65 jaar oud, waarvan in totaal 431.000 personen (mannen en vrouwen) werkten. Voor 373.000 personen geldt dat ze minimaal 12 uur per week  werken. Dit betekent dat 35% van de personen tussen de 60 en 65 jaar werkt en dit aandeel groeit: in 2002 was het aandeel nog 16% en in 2008 28%. Het percentage niet-werkenden is daarmee meer dan 50% en dus kunnen we concluderen dat de uitspraak van Wilders klopt.

Opvallend is dat het percentage werkenden in de lagere leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar aanzienlijk hoger is met 67%.

Geert Wilders doet deze uitspraak om zijn standpunt om de pensioenleeftijd nu niet te verhogen te onderbouwen. Eerst de participatie omhoog is zijn credo. Die koppeling is feitelijk minder sterk. Een  groot aantal van de huidige 60 – 65 jarigen werkt niet omdat zij gebruik maken van de VUT regeling (31%). Die regeling is inmiddels afgeschaft. Het is dus heel aannemelijk dat de participatie onder 60-65 jarigen in de komende jaren sowieso verder zal toenemen.

Bronnen:
CBS Statline: Arbeidsdeelname
NOS Radio 1

Meer nieuws & #feitoffabel