Nieuws: #feitoffabel dag 5: Henk Krol over ouderen in de Tweede Kamerterug naar nieuws

50+

Beluister hier de uitzending.

Henk Krol (50 plus): “Ouderen zijn in de Kamer hun stem verloren. Kijk maar naar de leeftijd van mensen die in de Tweede Kamer zitten. Vroeger zat daar nog een aantal ouderen tussen , nu is dat bijna nihil.”. (bron: RTL Z Wat kiest Nederland, middageditie, 27 augustus)

Oordeel: fabel

Uitleg:
Henk Krol spreekt over ‘ouderen’, wij gaan er, gelet op de naam van zijn partij, vanuit dat hij doelt op individuen met de leeftijd vanaf 50 jaar of hoger.

Om deze uitspraak te checken hebben we gekeken naar de populatie van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer telt 150 leden (zetels) en van die 150 leden zijn op dit moment 51 Kamerleden 50 jaar of ouder. Dat is 1/3, of 33% van de totale populatie van de Tweede Kamer. Dat zouden wij niet nihil willen noemen.

Om dit in een context te plaatsen: binnen de groep 50 plussers zijn 11 Tweede Kamerleden 60 jaar of ouder (7% van het totaal aantal Kamerleden). De gemiddelde leeftijd in de Kamer is 45,4 jaar (ter vergelijking: in 2007 was de  gemiddelde leeftijd 45,1 jaar en in 2004 44.8 jaar). Het oudste Tweede Kamerlid is Jan de Wit (67, SP) en het jongste Kamerlid is Farshad Bashir (24, SP). De Eerste Kamer is overigens nog ‘ouder’: 80% van de huidige Eerste Kamerleden is 50 jaar of ouder, 50% is 60 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd in de Eerste Kamer is 58.

We hebben deze getallen ook vergeleken met de totale beroepsbevolking in Nederland: hoe verhouden beide Kamers zich tot de totale werkzame beroepsbevolking van Nederland? In 2011 was 28% van de werkzame beroepsbevolking 50 jaar of ouder. Dat wil dus zeggen dat het percentage 50 plussers dat werkzaam is in de Tweede Kamer (33%) hoger is dan het landelijk percentage 50 plussers van de totale beroepsbevolking (28%).

Bronnen:
De Tweede Kamer: alle Kamerleden
De Eerste Kamer: alle Kamerleden
Parlement.com
CBS Statline: Arbeidsdeelname

 

Meer nieuws & #feitoffabel