Nieuws: #feitoffabel dag 6: D66 over werkterug naar nieuws

Pechtold

Luister hier de uitzending terug en hier de reactie van Alexander Pechtold.

D66 verkiezingsprogramma: “Nederlanders werken nu gemiddeld 1377 uur per jaar, dat is het minst van de geïndustrialiseerde wereld”. (bron: Verkiezingsprogramma D66)

Oordeel: feit

Uitleg:
Het klopt dat we in Nederland het minst aantal uren per jaar werken vergeleken met de landen om ons heen. Per week werken we in Nederland gemiddeld 31 uur (1379 uur per jaar), deze uren werken we in gemiddeld 45 weken bij elkaar. Als we dan kijken naar onze buurlanden zien we dat de Duitsers gemiddeld 5 uur per week (gemiddeld 40 weken per jaar) meer werken en dat men in Engeland per jaar 300 uur meer werkt dan wij. Mexicanen werken per jaar het meest: 2250 uur per jaar.

Een belangrijke reden voor het lage aantal uren in Nederland is het feit dat in Nederland veel parttime gewerkt wordt. Dat drukt op het gemiddeld aantal uren dat we werken. Over de afgelopen 10 jaar zijn we gemiddeld minder uur per week gaan werken: vrouwen een half uur minder per week en mannen 1,5 uur minder. In deze verhouding zijn vrouwen bezig met een inhaalslag en wordt het verschil tussen mannen en vrouwen dus kleiner: er zijn meer vrouwen gaan werken, maar parttime en voor mannen geldt hetzelfde.

 

D66 verkiezingsprogramma: “In 1960 waren er 6 werkenden per gepensioneerde. In 2012 zijn dit er 4 en in 2040 zullen dit er 2 zijn’”. (bron: Verkiezingsprogramma D66)

Oordeel: fabel

Het is een fabel: de verhouding is namelijk nog scherper. We zijn in 2012 niet met 4 werkenden, maar met 3 werkenden op 1 gepensioneerde.

D66 kijkt waarschijnlijk naar het aantal 65plussers vergeleken met de mensen die zouden kunnen werken: de totale potentiële beroepsbevolking. Maar – en dat zegt D66 zelf ook in het verkiezingsprogramma – het gaat om de werkenden, ofwel de mensen die echt werken en dus de AOW premies betalen. Dan kijken we dus naar mensen die minimaal 12 uur per week werken. Als je dat verwerkt in de berekening kom je uit op 3 werkenden op 1 gepensioneerde: dat is dus scherper dan de 4 werkenden op 1 gepensioneerde die D66 noemt.

Bronnen:

 

Meer nieuws & #feitoffabel