Nieuws: #feitoffabel dag 8: Diederik Samsom over de bouwterug naar nieuws

samsom

Luister de uitzending terug.

Diederik Samsom (PvdA): De bouweconomie in Nederland is 100 miljard euro per jaar. Die is de afgelopen jaren stil gevallen. Sterker, hij is 10% gekrompen. (Bron: Knevel en van den Brink, 30 augustus)

Oordeel

Uitleg
Samsom stel hier twee dingen: 1) de bouweconomie is 100 miljard euro per jaar en 2) en de bouweconomie is met 10% gekrompen.

1)      De bouw economie is 100 miljard
Deze bewering begint met de vraag: wat is de bouweconomie? Het CBS hanteert in de verschillende statistieken de term ‘bouwnijverheid’. Onder bouwnijverheid valt: algemene bouw en projectontwikkeling (woningen en kantoren),  grond-, water- en wegenbouw en gespecialiseerde bouw. Er zijn verschillende manieren om de omvang van de bouweconomie te meten: de toegevoegde waarde van de bouw en de netto-omzet van de bouw. Navraag bij de PvdA leert dat Samsom de netto-omzet bedoelt. Deze was in 2010 (meest recente jaar beschikbaar) 83 miljard euro. Daarom beschouwen wij deze uitspraak als fabel.  Overigens is de bruto toegevoegde waarde (het deel van de bouwsector binnen het bbp) het 29 miljard.

2)      De bouweconomie is met 10% gekrompen

We kunnen hier kijken naar de omzetontwikkeling en de volumeontwikkeling. Verschil tussen volume en omzet: omzet gaat over de totale omzet terwijl volume over de bruto toegevoegde waarde gaat.

In het eerste kwartaal van 2012 daalde de omzet tov het eerste kwartaal van 2011 met 9%.In het eerste kwartaal van 2012 daalde het volume tov het eerste kwartaal van 2011 met 10.4%.

Wat betreft de krimp van de bouweconomie heeft Samsom dus gelijk.

UPDATE
Op Radio 1 (vanaf 47.20) stelt Diederik Samsom op 3 september dat de bouw ’1/6 van de totale economie is‘. Dat is niet waar. Voor het aandeel van de bouw in de totale economie moet gekeken worden naar de bruto toevoegde waarde. Dan wordt duidelijk dat de sector bouwnijverheid 5% van de totale bruto toegevoegde waarde inneemt.

Bronnen

 

 

Meer nieuws & #feitoffabel