Nieuws: #feitoffabel dag 10: Roemer over de economieterug naar nieuws

roemer

Luister de uitzending terug.

Emile Roemer (SP): ‘Op het moment dat je zwaar in een crisisperiode zit, dat bedrijven geen vertrouwen meer hebben (nota bene in het meest rechtse kabinet dat we de afgelopen jaren maar konden bedenken), zelfs ondernemers hebben er geen vertrouwen in gehad, consumenten hebben geen vertrouwen, banken durven niks, niemand gaat investeren, mensen gaan op hun handen zitten. Dat is wat er op dit moment aan de hand is.’ (bron: 1 voor de Verkiezingen)

Uitleg
Roemer noemt aantal indicatoren die laten zien dat de crisis Nederland heeft stilgezet. Wij behandelen er een paar. We zien dat de crisis inderdaad het vertrouwen en de bedrijfsinvesteringen naar beneden drukt. Tegelijkertijd zien we recent weer een lichte opleving.

Consumentenvertrouwen
In juni 2012 lag het consumentenvertrouwen historisch laag (zelfde niveau als in 2003), maar sindsdien herstelt het weer. In augustus lag het consumentenvertrouwen iets boven het Europees gemiddelde. Koplopers qua consumentenvertrouwen zijn Zweden, Finland en Denemarken.

Producentenvertrouwen
Producenten hebben iets minder vertrouwen dan aan het begin van het jaar, maar een stuk meer dan in 2009. Europees gezien hebben Nederlandse producenten veel vertrouwen. Nederland zit boven het EU-gemiddelde, Nederlandse producenten hebben meer vertrouwen dan bijvoorbeeld Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Bedrijfsinvesteringen
Zowel in 2009 en 2010 hebben bedrijven minder geïnvesteerd dan het jaar daarvoor. In 2011 investeerden bedrijven weer meer dan het jaar ervoor, maar in het eerste half jaar van 2012 daalden de investeringen weer.

Bronnen
CBS Statline – Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid
CBS Statline – Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie
CBS Statline – Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa
Eurostat – Sentiment indicators – monthly data: consumer confidence
Eurostat – Sentiment indicators – monthly data: industrial confidence


Meer nieuws & #feitoffabel