Nieuws: #feitoffabel dag 11: Jolande Sap over 65+’ersterug naar nieuws

sap

Luister de uitzending terug.

Jolande Sap (GroenLinks): ‘Het gemiddeld inkomen van 65-plussers is afgelopen jaren sneller gestegen dan van 65-minners. Ook hebben ouderen gemiddeld veel meer vermogen(Bron: interview nu.nl, 3 september)

Oordeel

Uitleg
Jolanda Sap doet twee beweringen:  gemiddeld inkomen 65-plusser afgelopen jaren sneller gestegen dan van 65-minner en ouderen hebben gemiddeld meer vermogen.

1.            Het inkomen van 65plussers is inderdaad harder gestegen dan dat van 65minners, maar het is maar een klein verschil. Tussen 2000 en 2010 is het inkomen van 65-plussers gemiddeld met 2,9% per jaar gestegen, voor 65-minners was dat 2,8%. Met 23 duizend euro inkomen zitten ouderen wel iets onder het gemiddelde van 24,4 duizend euro. (NB: Hierbij kijken we naar het gestandaardiseerd inkomen, dat is gecorrigeerd voor verschillen in huishoudenssamenstelling.)

2.            In vermogen zijn er wel grote verschillen te zien. Het gemiddeld vermogen van huishoudens met hoofdkostwinnaar onder de 65 is 136 duizend euro (2011). Het gemiddeld vermogen van ‘huishoudens met hoofdkostwinnaar 65+’: 250 duizend euro (2011). Daarbij zien we vanaf 2009 bij het vermogen van 65-minners een flinke daling, terwijl voor 65-plussers juist sprake is van een toename van vermogen.

Beide beweringen kloppen dus.

Bronnen
CBS Statline – Gemiddeld inkomen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken
CBS Statline – Gemiddeld vermogen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

 

Meer nieuws & #feitoffabel