Nieuws: #feitoffabel dag 11: Mark Rutte over de Rotterdamse haventerug naar nieuws

rutte_haven

Beluister hier de uitzending terug.

Mark Rutte (VVD): ‘De transportsector bijvoorbeeld voor Nederland is ontzettend belangrijk. We zijn een exportland, Rotterdamse haven, meer dan 300,000 banen indirect of direct van afhankelijk. Het gaat naar de feitencheck, maar er zijn ruim 300,000 banen van afhankelijk’. (Bron: 1 voor de politiek, maandag 3 september)

Oordeel

Uitleg

Er zijn twee bronnen om de werkgelegenheid van de Rotterdamse haven te achterhalen.

-       De Havenmonitor

Uit de Havenmonitor 2010  (onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam, havenbedrijf verwijst zelf ook naar deze bron) blijkt dat er in 2010 106.100 mensen in het havengebied Rijn- en Maasmond werkten (waarvan 87.111 in Rotterdam Rijnmond). De indirecte werkgelegenheid voor het havengebied Rijn- en Maasmond was in 2010 64.122. In totaal levert de Rotterdamse haven dus voor 170.222 personen (pdf) werk op.

Het aantal indirecte banen wordt berekend via de ‘werkgelegenheidsmultiplier’: Een multiplier van bijvoorbeeld 1,6 geeft aan dat behalve het oorspronkelijke directe effect ter grootte van 1, nog een additioneel indirect effect van 0,6 optreedt, elders in de economie. De effecten kunnen daarbij uitgedrukt zijn in termen van werkgelegenheid (werkgelegenheidsmultiplier) en/of toegevoegde waarde (toegevoegde waarde multiplier). Deze multiplier is speciaal voor de haven van Rotterdam berekend, maar het is belangrijk om te benadrukken dat het hier een economisch model betreft.

-       Rijksoverheid

De Rijksoverheid stelt: ‘zo’n 272.000 mensen zijn voor hun werk direct (163.000) of indirect (109.000) afhankelijk van de zeehavens.’ Dit gaat over alle zeehavens in Nederland, naast (regio) Rotterdam zijn dit: de Noordelijke Zeehavens (8.057 personen), Noordzeekanaalgebied (32.823 personen) en Scheldebekken (15.043 personen). Voor het aantal personen per haven is de bron weer de Havenmonitor.

De Rotterdamse haven genereert dus niet werk voor 300.000 personen, ook niet indirect. Alle zeehavens bij elkaar doen dit bijna (270.000). Navraag bij de VVD leert dat Rutte zich baseert op cijfers van VNO-NCW waar ook Schiphol wordt meegerekend. Volgens VNO-NCW leveren Schiphol en alle zeehavens ‘400.000 banen’ op.

Rutte presenteert dus sowieso een fabel. Heeft hij het over Rotterdam dan is het aantal banen dat hij noemt te hoog, heeft hij het over alle zeehavens en Schiphol dan is 300.000 weer te laag.

Bronnen
De Havenmonitor 2010
Rijksoverheid: zeehavens
VNO NCW

Meer nieuws & #feitoffabel