Nieuws: #feitoffabel dag 13: Buma over Zwitserlandterug naar nieuws

buma

Luister de uitzending terug.

Sybrand van Haersma Buma: Want u weet ook dat het probleem is bij Zwitserland dat alle regels van Europa daar ook moeten worden overgenomen maar zonder meepraten. (Bron: Knevel & Van den Brink, 30 augustus)

Oordeel

Uitleg
Strikt genomen is het een fabel dat Zwitserland Europese regelgeving moet overnemen. Zwitserland is namelijk geen lid van de Europese Unie. In de praktijk is het zo dat Zwitserland wel veel (economische) afspraken overneemt.

Zwitserland is geen lid van de Europese Unie, maar heeft wel  handelsovereenkomsten met de rest van Europa. Ook is het land onderdeel van het Schengengebied (vij verkeer van personen). De handelsovereenkomsten zijn voor een belangrijk deel vastgelegd via de European Free Trade Association (EFTA). In de uitvoering van die afspraken ontstaat een verbinding met de Europese Unie. Dat leidt tot de zogenaamde EEA, de European Economic Area. Van deze EEA is Zwitserland geen lid, daarom sluit het land veel bilaterale overeenkomsten met de EU. Europese regelgeving verandert echter vaak en lang niet altijd worden de bilaterale afspraken daar direct op aangepast. Dat leidt ertoe dat Zwitserland veel regelgeving direct overneemt. Verschillende onderzoeken (Journal of European Public Policy en OECD) bevestigen dat Zwitserland veel regelgeving overneemt, met name economische regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de economische regels op het gebied van kartelvorming en aanbesteding.

Bronnen
Europese Commissie – Bilateral relations: Switzerland
Europese Unie: Zwitserland
OECD: Switzerland seizing the opportunnities for growth
Journal of European Public Policy: Economic regulatory reforms in Switzerland: adjustment without European integration, or how rigidities become flexible

 

Meer nieuws & #feitoffabel