Nieuws: #feitoffabel maandag 22 oktoberterug naar nieuws

bernard_wientjes

Luister de uitzending terug

Bernard Wientjes (en anderen): ‘De meest recente cijfers van het CBS laten zien dat de Nederlandse economie weer groei vertoont en dat deze geheel te danken is aan de groei van de export.’

Oordeel

Uitleg

De bewering van Wientjes bestaat uit twee delen: ‘de meest recente cijfers van het CBS laten zien dat de Nederlandse economie weer groei vertoont’ (1) ‘en dat deze geheel te danken is aan de groei van de export (2)’.

(1) De Nederlandse economie vertoont in het tweede kwartaal van 2012, net als in het eerste kwartaal, lichte groei van 0,2% ten opzichte van een kwartaal eerder. In de laatste twee kwartalen van 2011 was sprake van krimp. De bewering dat de Nederlandse economie weer groei vertoont is dus waar. Vergelijken we de economie echter niet met een kwartaal eerder, maar met hetzelfde kwartaal in 2011, dan zien we geen lichte groei, maar een krimp van 0,4%.

(2) Ook de bewering dat de groei van de economie geheel te danken is aan de export is waar. Waar andere componenten van het binnenlands bruto product krompen (consumpties en investeringen krompen allebei met 0,4%), groeide de export met 2,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.

Maar niet alleen de export groeide. De import van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 2,2%. Omdat in een groot deel van onze export ook producten uit het buitenland zitten verwerkt (bijvoorbeeld wanneer Nederlandse handelaren computers uit China inkopen en die doorverkopen aan Duitsland), is de bijdrage van de totale internationale handel aan het bbp lager dan je op grond van louter de exportcijfers zou vermoeden.

 Context

De huidige regeringsonderhandelingen spelen zich achter gesloten deuren af. Niettemin zingt de laatste dagen het gerucht rond dat er wellicht een minister van Buitenlandse Handel wordt aangesteld. Nederland heeft nog nooit een dergelijke minister gehad; wel waren er in verschillende kabinetten in het verleden staatssecretarissen van Economische Zaken die zich in het buitenland minister van Buitenlandse Handel mochten noemen. In een pleidooi (gepubliceerd in Het Financieele Dagblad, 3 oktober) voor een dergelijke post benadrukken Wientjes en anderen het belang van de export voor de Nederlandse economie. Een mooie reden voor The Fact Club om inzicht te geven in de cijfers achter de export.

Nederland staat bekend als handelsland. En dat is niet vreemd. De totale waarde van de export is in twintig jaar tijd gegroeid van 56% tot 69% van het bbp. Wat we daadwerkelijk verdienen met de export houdt echter al jaren gelijke tred met de ontwikkeling van het bbp (ongeveer 29%). Dit komt doordat niet alleen de waarde van de export, maar ook de waarde van de in de export verwerkte producten uit het buitenland sterk is gestegen. Voor de eerste acht maanden van 2012 (dat zijn de meest recente gegevens) geldt dat de ruilvoet van het goederenverkeer is verslechterd. Dit betekent dat de prijzen van geëxporteerde goederen minder zijn gestegen dan de prijzen van geïmporteerde goederen.

Wientjes benadrukt het belang van het zoeken naar nieuwe groeimarkten, omdat Nederland marktaandeel kwijtraakt op de traditionele exportmarkten. De cijfers lijken dit te ondersteunen.

Het CBS heeft voor de periode 2004-2012 de export naar eurolanden vergeleken met de export naar niet-eurolanden. De export naar niet-eurolanden steeg tussen 2004 en 2012 bijna ieder jaar sneller dan de export naar eurolanden.

De exportgroei was in de crisisjaren (2008-2012) beduidend lager dan in de vier jaar daarvoor. Voor Griekenland, Ierland, Spanje en Italië was tussen 2008 en 2012 zelfs sprake van krimp van uitvoer. Bijna de helft van de totale exportgroei naar Eurolanden is te danken aan de export naar Duitsland.

Voor de export naar de meeste niet-eurolanden geldt dat sprake is van groei in 2012, tov 2004. Deze groei is het grootst voor de VS. De export naar Brazilië, Singapore en China is in de crisisperiode zelfs harder gegroeid dan in de vier jaar daarvoor.

Ondanks de sterkere groei van export naar niet-eurolanden gaat het merendeel van onze uitvoer nog steeds naar onze buurlanden. Duitsland is met 24% onze grootste afnemer.

 

Meer nieuws & #feitoffabel