Nieuws: #feitoffabel maandag 29 oktober: defensiefeitenterug naar nieuws

hennis

Luister hier de uitzending terug.

Nog een onderwerp dat (zeker in het kader van de aanstaande regering tussen VVD en PvdA) interessant is: defensie. Defensie is een graag genoemde post voor bezuinigingen en in hun verkiezingsprogramma’s staan VVD en PvdA op dit punt lijnrecht tegenover elkaar.

Vorige week berekende de Algemene Rekenkamer dat stoppen met de JSF op lange termijn minder voordelig is dan doorgaan. PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink beaamt dat het er op lijkt dat stoppen met de JSF geld gaat kosten, maar wil niet vooruit lopen op het standpunt van de PvdA fractie, zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond. VVD-er Han ten Broeke vindt het rapport kraakhelder, maar voegt daar aan toe dat de politieke conclusies aan de formatietafel moeten worden getrokken.

Ook kwam afgelopen weekend het nieuws naar buiten dat Jeanine Hennis Plasschaert naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe minister van Defensie wordt.

Tijd dus om een aantal opvallende en minder opvallende feiten over Defensie op een rijtje te zetten.

- Het Nederlandse leger telt 45.000 militairen, 9 procent daarvan is vrouw en 91 procent is man.

- Op dit moment zijn er 61 Nederlandse F16′s operationeel, in 1991 waren dat er nog 211.

- In 2011 nam Defensie 2.9 procent van de Rijksbegroting in (7.9 miljard), in 2007 was dit nog 5.3 procent.

- Nederland neemt sinds 2002 officieel deel aan het besluitvormingsproces (met het tekenen eerste van vier Memoranda of Understanding) ronds de JSF. In 1998 zijn de voorbereidingen hiervoor begonnen.

- Aan de eerste Memorandum of Understanding (MoU) (de ontwikkelingsfase, looptijd 2002-2018) nemen negen landen deel. Naast Nederland zijn dit de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada, Denemarken, Noorwegen, Italië en Australië.
- Aan de tweede MoU (de productiefase, looptijd 2006-2052) doen dezelfde negen landen mee.
- Aan de derde MoU (de testfase, looptijd 2008-2019) doen maar die landen mee: VS, VK en Nederland.
- Nederland, Noorwegen en Italië hebben in 2007 de vierde MoU (looptijd 2007-2052) getekend. Hiermee proberen ze er onder andere te zorgen dat de productie en het onderhoud van de toestellen (tweede MoU)  in deze drie landen zal plaatsvinden. Deze fase vergt nog verdere uitwerking.

Bronnen
Ministerie van Defensie: kerngegevens
Rijksjaarverslag en Financieel Jaarverslag van het Rijk
Algemene Rekenkamer: Uitstapkosten Joint Strike Fighter

Meer nieuws & #feitoffabel