Nieuws: #feitoffabel: De nationale politieterug naar nieuws

politie

Sinds 1 januari 2013 kent ons land één politiekorps: de nationale politie. Waar houdt de politie zich eigenlijk mee bezig en wat gaat er allemaal veranderen? Tijd voor enkele feiten over de politie!

- In 2012 ontvingen  de 25 regionale politiekorpsen, het KLPD en de vtsPN (ICT-politie) samen circa  5,4 miljard euro aan rijksbijdrage.

- Er werken 63.000 mensen bij de politie.

- Het werk binnen de politie is door onderzoeksbureau AEF in opdracht van Politie en Wetenschap ingedeeld in vier categorieën: primair uitvoerend (de politieman die we op straat zien), specialismen (van ernstige delicten tot cybercrime), ondersteunend (de meldkamer, maar ook onderzoek en analyse) en leiding en overhead. In 2009 was het personeelsbestand als volgt verdeeld onder deze categorieën:

Primair uitvoerend: 45%
Specialismen: 11%
Ondersteuning: 16%
Leiding en overhead: 29%

- In 2010 is er onderzoek (COT en AEF) gedaan naar de tijdsbesteding van wijkagenten (429 respondenten), hieruit bleek dat wijkagenten 39% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve taken.

-In 2011 werden er 1.192.755 misdrijven geregistreerd (in 2005 waren dat er nog 1.341.950). 56% daarvan had te maken met diefstal, verduistering of inbraak., 13% met verkeersmisdrijven en 12% met ‘vernieling en beschadiging’.

- In de regio Rotterdam-Rijnmond werden in 2011 de meeste criminele activiteiten geregistreerd: 113.735.

- Niet alle misdrijven worden ook daadwerkelijk geregistreerd, uit 21minuten.nl (2009) bleek dat 43% van de Nederlanders criminaliteit is overkomen.

- Voor 1 januari bestond de politie uit 26 politiekorpsen (25 regio’s plus de KLPD), deze worden vervangen door een korps onder leiding van Gerard Bouman. Het werk wordt wel verdeeld in tien regio’s met ieder een eigen politiechef.

- Veel veranderingen zullen op het organisatorische vlak liggen, zo komen er ‘robuuste basisteams’ van ongeveer 150 personen die ervoor moeten zorgen dat er minder langs elkaar heen wordt gewerkt. Ook gaat de nationale politie met één ICT-systeem werken.

Bronnen
De Algemene Rekenkamer: politie
Politie.nl: over de politie
Politie en Wetenschap: De sterkte van de arm: feiten en mythes
CBS Statline: Geregistreerde criminaliteit; misdrijven en verdachten naar regio
CBS Statline: Geregistreerde criminaliteit; misdrijven en verdachten naar regio
Rijksoverheid: Rapport (Niet) voor de wijk. De tijdsbesteding van wijkagenten

 

Meer nieuws & #feitoffabel