Nieuws: #feitoffabel: Klever over belasting op benzineterug naar nieuws

reinette_klever

15 januari voerde de Tweede Kamer een debat over de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Hierin betoogde Reinette Klever (PVV) dat de regering, ondanks haar voornemen Nederland uit de crisis te helpen, maatregelen neemt die geen verbetering brengen. Één van deze maatregelen is het verhogen van de accijns op diesel en lpg.

Reinette Klever:  ’ […] Nederlandse chauffeurs vrezen massaal voor hun baan. Dat was zelfs zo voordat de nieuwe regering met het plan kwam om de accijnzen op diesel en lpg te verhogen, terwijl wij in Nederland al een van de hoogste belastingtarieven ter wereld op benzine kennen, namelijk 66%.‘ (bron: debat gemist, vanaf 2.30 min.)

Oordeel:

Uitleg:

Is het belastingtarief op benzine 66%?

Niet exact, maar Klever zit aardig in de buurt. Sargasso heeft het staatsdeel van de benzineprijs in kaart gebracht.

In deze grafiek zien we dat eind 2012 iets minder dan 60% van de prijs die we aan de pomp betaalden voor benzine, naar de overheid ging.

Dat het staatsdeel van de benzineprijs fluctueert heeft te maken met de manier waarop de benzineprijs tot stand komt. De benzineprijs is grofweg opgebouwd uit drie componenten.

1. De productprijs. Hierin zitten bijvoorbeeld de productiekosten van de benzine en de winstmarges van de pomphouders.

2. Accijns. Dit is een verbruiksbelasting. Het betreft een vast bedrag dat naar de overheid gaat. In 2012 was dat 73 eurocent per liter voor benzine, in 2013 is dat 75 eurocent per liter geworden.

3. BTW. Belasting over de toegevoegde waarde. Dit gaat ook naar de staat. De BTW is in oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%.

Naast de Accijns en BTW vraagt de staat ook een kleine voorraadheffing. Op grond van internationale afspraken is Nederland verplicht strategische olievoorraden aan te houden. Het oliebedrijfsleven en de stichting COVA zorgen hiervoor. De exploitatiekosten van COVA worden betaald uit de voorraadheffingen. De voorraadheffing op één liter benzine is 0,59 eurocent.

De accijns op benzine stijgt niet in de plannen van de nieuwe regering. De prijsverhoging van 1 januari 2013 is alleen het gevolg van jaarlijkse indexering. In het regeerakkoord staat wel dat de accijnzen op diesel en lpg worden verhoogd met respectievelijk 3 en 7 cent per liter.

Heeft Nederland een van de hoogste belastingtarieven op benzine ter wereld?

Er bestaat geen totaaloverzicht van de belastingtarieven op benzine voor de ‘hele wereld’,  dus het is lastig de uitspraak van mevrouw Klever te controleren, maar kijkend naar de meest relevante landen, de vergelijkbare landen om ons heen, lijkt het er inderdaad op dat Nederland een van de hoogste belastingtarieven op benzine heeft.

Onze Britse collega’s van fullfact.org hebben namelijk gecheckt of het Verenigd Koninkrijk de hoogste belastingdruk op brandstof van de EU heeft. En dat klopt als je naar de belasting op benzine én diesel kijkt. Als we alleen kijken naar de belastingtarieven op benzine heeft Nederland de hoogste belasting, op de voet gevolgd door Italië, Groot Brittanië en Griekenland.

 

Bronnen:

debatgemist.tweedekamer.nl

Sargasso.nl

het regeerakkoord

rijksoverheid.nl

fullfact.org

Meer nieuws & #feitoffabel