Nieuws: #feitoffabel: Toegevoegde waarde exportterug naar nieuws

handel

Een veel voorkomend misverstand over de Nederlandse export is dat de totale exportwaarde gelijkstaat aan de bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp). Omdat een deel van onze export bestaat uit wederuitvoer (CBS: goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt.), is de toegevoegde waarde van de export altijd minder dan de totale waarde. Het CBS berekende al eerder welk deel van de export daadwerkelijk bijdraagt aan het bbp. De OESO heeft nu per land de toegevoegde waarde export uitgesplitst (2009 meest recent). Hieronder de belangrijkste resultaten voor Nederland.

De totale toegevoegde waarde van de export was in 2009 229 miljard. Duitsland blijkt ook omgerekend naar toegevoegde waarde de belangrijkste handelspartner voor Nederland.

 

 

De OESO heeft gegevens voor 2005 en 2009, het is interessant om te zien of de toegevoegde waarde van de export naar de BRIC (Brazilië, Rusland, India en China) in die periode is toegenomen. De vergelijking is gemaakt in miljarden, omdat eventuele schommelingen hierdoor beter zichtbaar zijn.

 

De OESO heeft alles weergegeven in een interactieve kaart, de ruwe data vindt u hier.

Meer nieuws & #feitoffabel