Nieuws: #feitoffabel 11 februari: Scheefhuurdersterug naar nieuws

scheef

Het kabinet wil het scheefwonen op de huurmarkt tegengaan en daarom moeten de huren voor mensen die te veel verdienen omhoog. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is de steun van het CDA nodig. Daarvoor moet minister Blok van Wonen nog wel even flink zijn best voor doen want het CDA is nog niet tevreden over de plannen van Blok. Maar hoe ziet de Nederlandse huurmarkt er eigenlijk uit? Wat verstaan we onder scheefwonen en om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Tijd voor de feiten!

Luister de uitzending terug.

Wat zijn precies de plannen van minister Blok?
Verhuurders mogen de huren voor inkomens tot 33.614 euro verhogen met maximaal de inflatie (waarschijnlijk rond de 2,5%) plus 1,5%. Voor inkomens tussen 33.614 en 43.000 euro mag daar nog 1% verhoging bovenop, en voor inkomens vanaf 43.000 euro 5%. Voor inkomens vanaf 43.000 euro kan dit dus een huurverhoging van 9% betekenen.

Voor huurders met een inkomen tot 43.000 euro geldt dat de huurprijs nooit de hoogte van de maximale huurprijsgrens (bepaald op grond van het woningwaarderingsstelsel) kan overstijgen. Voor huurders met een inkomen vanaf 43.000 euro wordt deze maximale huurprijsgrens buiten werking gesteld.

Zowel  VVD als PvdA spreken zich in hun verkiezingsprogramma uit voor een huurverhoging om scheefwonen tegen te gaan. De PvdA wil echter dat huren ook kunnen dalen wanneer iemands inkomen daalt.

Hoeveel huurwoningen zijn er eigenlijk in Nederland?
We hebben hiervoor gekeken naar het aantal huishoudens in Nederland. In totaal zijn dat er ruim 7,2 miljoen woningen (2011, CBS). 4 miljoen hiervan zijn eigen woningen (koop), 3,2 miljoen zijn huurwoningen. Van die 3,2 miljoen zijn er ruim 2,2 miljoen (70%) in het bezit van woningcorporaties.

 

Kleine kanttekening bij deze cijfers: niet alle sociale huurwoningen zijn in bezit van corporaties, en een klein deel (CBS schat 2%) van het corporatiebezit is geen sociale huur.

Hoeveel scheefwoners zijn er?
Dat is afhankelijk van hoe je ‘scheefwonen’ definieert.

Van de Europese Commissie moeten woningcorporaties 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 34.229 euro. 10% mag naar hogere inkomens. Deze grens wordt ook wel de toewijzingsgrens genoemd.

Een meer gangbare grens om huurders scheefhuurder te noemen is de inkomensgrens van 43.000 euro.

28% van de huishoudens in Nederland met een corporatiewoning heeft een inkomen boven de toewijzingsgrens, 18% een inkomen boven de 43.000 euro.

Waar wonen al die scheefhuurders?
Het aandeel scheefwoners is het hoogst in de Randstad. Opvallend is dat het aandeel scheefwoners niet het hoogst is in de grote vier steden, maar vooral  in de gemeenten rondom de grote steden. (zie onderstaande figuur, hoe donkerder hoe meer scheefhuurders).

bron: Kamerbrief vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

En in Amsterdam is onlangs veel ophef ontstaan over uitspraken van wethouder Wiebes over het grote aandeel sociale huurwoningen in de stad. Hoe zit het met het scheefwonen in Amsterdam?
Amsterdam had in 2011 176.000 corporatiewoningen (op totaal van kleine 400 duizend woningen, is dus 44% en niet 61%, zoals Wiebes stelt). 52.000 daarvan (30%) werden verhuurd aan huurders met een inkomen van boven de 33 duizend euro, 20% zit boven de 43 duizend euro. Daarmee zit Amsterdam dus iets boven het landelijk gemiddelde. Van de vier grote steden huurt alleen Utrecht schever. In onderstaande tabel het corporatiebezit uitgesplitst naar inkomen.

Corporatiebezit Huishoudinkomen boven €33.614 in % Huishoudinkomen boven €43.000 in %
Nederland 2.163.000 609.000 28 387.000 18
Amsterdam 176.000 52.000 30 35.000 20
Rotterdam 132.000 35.000 26 23.000 18
Den Haag 77.000 18.000 24 12.000 16
Utrecht 46.000 14.000 31 9.000 21

 

Klik hier voor cijfers over huurtoeslagen.

Bronnen
Regeerakkoord 2012
Rijksoverheid: verhuurdersheffing
CBS Statline - Woningvoorraad naar eigendom; regio
CBS Webmagazine: Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen verdient meer dan 33 duizend euro
CBS Statline: Overheid; sociale uitkeringen
Rijksoverheid: Kamerbrief vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

 

 

 

Meer nieuws & #feitoffabel