Nieuws: #feitoffabel 1 maart: ‘comazuipende’ jongerenterug naar nieuws

100501nine

Luister hier de uitzending terug

26 februari debatteerde de Tweede Kamer over een voorstel om de leeftijdsgrens in de Drank- en horecawet te wijzigen van 16 naar 18 jaar.

Nine Kooiman (SP): “Het blijkt ook dat ruim de helft van alle comazuipende jongeren 16 of 17 jaar zijn, de meerderheid is zelfs 16 jaar.” (bron)

Oordeel

Uitleg

We hebben hiervoor gekeken naar het onderzoek ‘Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland‘. Hierbij is alleen gekeken naar minderjarigen. Wanneer we onder jongeren ook jongeren vanaf 18 jaar verstaan, klopt Kooimans uitspraak niet. Wat Kooiman zegt komt overeen met de bevindingen in het onderzoek, maar het is in feite nog meer verontrustend.

Het aantal meldingen van alcoholvergiftiging bij minderjarigen stijgt.

In 2011 was 35% van de opgenomen jongeren 16 jaar oud, 17% was 17 jaar oud. Samen is dit dus inderdaad meer dan de helft.

Maar het is nog meer verontrustend als we niet kijken naar 14- en 15-jarigen. 19% van de opgenomen jongeren was 14 jaar oud, 22% 15 jaar.

De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren is 15,3 jaar. Dit is een lichte daling t.o.v. 2010, toen was de gemiddelde leeftijd 15,6 jaar.

Zijn dit allemaal ‘comazuipers’?

Bijna allemaal. Bij 88% van de jongeren die zijn opgenomen voor een alcoholvergiftiging geldt het verminderde bewustzijn (coma) als hoofdreden voor opname. Andere redenen zijn bv een ongeval of agressie (maar ook dan is sprake van alcoholvergiftiging).

Overigens is de ‘coma’ niet te vergelijken met wat we in dagelijks taalgebruik onder coma verstaan. Bij het onderzoek moest namelijk worden aangegeven of sprake was van ‘verminderd bewustzijn’. Dus ook als je niet compleet ‘out’ bent en je roes uitslaapt in het ziekenhuis, val je ook binnen deze categorie.

De gemiddelde duur van de ‘coma’ stijgt, van 2,19 uur in 2007 naar 3,27 uur in 2011. Dit is een indicatie dat jongeren meer zijn gaan drinken.  De jongeren zijn over het algemeen een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving, dus geen probleemjongeren.

Het debat gaat nu over het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 jaar naar 18 jaar. Heeft dit effect op ‘comazuipen’?

Dat is voor ons lastig te zeggen. Dat is uiteraard ook afhankelijk van andere factoren, zoals hoe goed wordt gehandhaafd. Interessant in dit verband is een onderzoek van Stichting consument en veiligheid. Zij hebben in 2012 een factsheet gemaakt over alcoholvergiftiging en ongevallen bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar. Hiervoor hebben ze gekeken naar behandelingen op de spoedeisende hulp, op basis van een steekproef onder ziekenhuizen. Dit geeft iets andere cijfers, maar een vergelijkbaar beeld: de meeste alcoholvergiftigingen onder jongeren betreft jongeren van rond de 16 jaar oud.

Opvallend hierbij is dat er een duidelijke piek is rond 16 jaar, en het daarna afneemt van 13% van de opnames (16 jarigen) naar 5% van de opnames (23 jarigen). Hoewel de piek bij 16 jaar ligt, is de mate van alcoholvergiftiging onder jongeren van 18 jaar ook nog vrij hoog. Je kunt je dus afvragen of het verhogen van de leeftijdsgrens effect heeft, en als dat zo is, of deze niet bijvoorbeeld naar 21 moet.

Bronnen

rapport ‘Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland

fact sheet alcoholvergiftigingen

Meer nieuws & #feitoffabel