Nieuws: #feitoffabel 15 maart: Dijksma over landbouwterug naar nieuws

dijksma

Luister hier de uitzending terug

Sharon Dijksma stelt in de Volkskrant (13-3-2013): “Landbouwexport is nu een van de weinige lichtpunten in de economie. We zijn een absolute wereldspeler.

Kunnen we Nederland een wereldspeler op het gebied van landbouw noemen?

Dijksma doet deze uitspraak op basis van het rapport “De agrarische handel van Nederland in 2012”, gemaakt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Dit rapport baseert zich met name op cijfers van het CBS.

Volgens de genoemde cijfers kunnen we Nederland inderdaad een wereldspeler noemen. Nederland is (in 2011) na de Verenigde Staten de grootste exporteur van landbouwproducten. Daarna volgen Duitsland en Frankrijk. Dit zegt overigens niets over hoeveel Nederland in verhouding met andere landen produceert. Hoewel we ook veel landbouwproducten importeren waren er in 2011 slechts drie landen grotere netto-exporteur dan Nederland: Brazilië, Argentinië en Thailand.

Nederland exporteerde in 2012 75,4 miljard euro aan landbouwproducten. Daarmee was de landbouw goed voor ruim 18% van de totale exportwaarde. Hoewel het totale handelsoverschot daalde van 44,4 miljard euro in 2011 naar 41,9 miljard euro in 2012, steeg het overschot van de agrarische handel in dezelfde periode van 24,5 naar 25 miljard euro.

Waar exporteren we zoal naartoe?

Veruit onze belangrijkste handelspartner is Duitsland. 26% van onze agrarische exportproducten gaat naar Duitsland, en van wat we importeren aan landbouwproducten komt 19% uit Duitsland. 80% van onze export en 60% van onze import is met EU-landen.

Landbouw is dus inderdaad een lichtpuntje in de Nederlandse economie?

Jazeker, al moet hier wel een kanttekening worden geplaatst. De bijdrage van de export van landbouwproducten aan de economie is kleiner dan de 75 miljard euro doet vermoeden. We verdienen namelijk niet aan alle uitvoer. Een groot deel van de waarde van de export gaat bijvoorbeeld verloren doordat er ook kosten worden gemaakt, of omdat de geëxporteerde producten geen producten van eigen bodem zijn, maar sprake is van wederuitvoer.

Omdat we geen recente cijfers hebben van de toegevoegde waarde van de export van landbouw aan de Nederlandse economie kijken we even naar 2009. In 2009 was de toegevoegde waarde van export van landbouwproducten 9,2 miljard euro. De totale exportwaarde van landbouwproducten was toen 60,5 miljard euro. De toegevoegde waarde was dus ‘slechts’ 15%. Als deze verhouding zou kloppen voor de meest recente cijfers, dan komen we op een toegevoegde waarde van de export van landbouwproducten van 11,5 miljard euro.

Bronnen:

De agrarische handel van Nederland 2012

CBS rapport ‘Kenmerken van wederuitvoerbedrijven’

 

Meer nieuws & #feitoffabel