Nieuws: #feitoffabel 22 maart: Mona Keijzer over zwangerschapsverlofterug naar nieuws

mona_keijzer

Luister hier de uitzending terug

Mona Keijzer (CDA): “Het blijkt ook dat een op de tien vrouwen die terugkomt na een zwangerschap haar baan kwijt is of een mindere baan krijgt.” (bron: Eva Jinek op Zondag)

Navraag bij Mona Keijzer leert dat zij zich baseert op een bericht van www.europa-nu.nl. Uit dit bericht blijkt dat de Europese Commissie Nederland voor het Europees Hof van Justitie daagt, omdat in Nederland niet wordt gegarandeerd dat vrouwen die terugkeren van zwangerschapsverlof een gelijkwaardige functie kunnen vervullen.

Uit het rapportHoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk.” (maart 2012) van het College voor de Rechten van de Mens blijkt namelijk dat bij 10% van de vrouwen “bepaalde taken van haar zijn afgenomen zonder medeweten van de werkneemster” bij terugkeer na zwangerschapsverlof.

Mona Keijzer heeft dus gelijk wanneer ze stelt dat een op tien vrouwen na zwangerschap een mindere baan krijgt. In het onderzoek staat echter niets over vrouwen die na terugkeer hun baan kwijt raakten. Terugkeer impliceert ook dat ze hun baan nog wel hebben. Vandaar het oordeel fabel.

Is er iets bekend over vrouwen die door zwangerschap hun baan kwijt raken?

Dit is natuurlijk lastig te bepalen, omdat het niet is toegestaan een contract op te breken dan wel niet te verlengen vanwege zwangerschap. Een werkgever zal nooit bij het niet verlengen van een contract ‘zwangerschap’ als reden noemen.

Van 33% van de vrouwen met een tijdelijk contract dat afliep tijdens de zwangerschap (ongeveer 10% van de onderzoeksgroep, dus weinig representatief) werd het contract niet verlengd met als reden (vermoeden van de vrouw) zwangerschap.

19% van de ondervraagde zwangere vrouwen die zijn afgewezen bij een sollicitatie vermoeden dat hun zwangerschap hiervoor de reden is (81% van de afgewezen vrouwen vermoedt dit dus niet).

Voor het onderzoek zijn door TNS/NIPO in maart 2011 1003 vrouwen ondervraagd die tussen 2007 en 2011 een kind hebben gekregen.

Hoeveel van de vrouwen met een kind werken eigenlijk?

74% van de moeders (periode 2009-2011) werkt 12 uur of meer (13% van de moeders 35 uur of meer), in de periode 2001-2003 werkte nog 61% van de moeders 12 uur of meer.

Bronnen:

College voor de rechten van de mens

CBS

 

Meer nieuws & #feitoffabel