Nieuws: #feitoffabel 22 maart: Sietse Fritsma over Turkenterug naar nieuws

fritsma

Luister hier de uitzending terug

Sietse Fritsma: “Turken zijn zwaar oververtegenwoordigd in criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, schooluitval en alle andere negatieve lijstjes” (bron: Vragenuurtje 19 maart)

Zijn Turken inderdaad oververtegenwoordigd in de door Fritsma genoemde lijstjes?
Het is natuurlijk belangrijk om te kijken wat er wordt bedoeld met ‘oververtegenwoordiging’. Wij vergelijken het aandeel van Turken in de totale bevolking (2,3%) met hun aandeel in verschillende statistieken over criminaliteit, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid. Dan zien we dat Turken inderdaad oververtegenwoordigd zijn, vergelijken we Turken met een aantal andere specifieke bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld Marokkanen) dan zijn Turken niet oververtegenwoordigd.

Want hoe zit dat bijvoorbeeld met criminaliteit?
We hebben hierbij gekeken naar het aantal geregistreerde verdachten. Op grond van het aandeel in de totale bevolking mag je verwachten dat Turken zo’n 2,3% van de geregistreerde verdachten innemen. Het is echter 4,9%. (onderstaande grafiek werkt het best in Firefox of Chrome)

En uitkeringsafhankelijkheid?
5,3% van het totaal aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is Turks. Dat is (net als bij criminaliteit) meer dan wat je op grond van de grootte van de bevolkingsgroep (2.3%) zou verwachten.

En tot slot vroegtijdige schoolverlaters?
5,4% van de schoolverlaters is Turks, ook dat is meer dan je op grond van de bevolkingsgrootte zou verwachten.

 

Bronnen
CBS Statline: Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie
CBS Statline: Verdachten; herkomst, generatie allochtonen, leeftijd en geslacht
CBS Statline: Uitkeringsafhankelijkheid; personen naar uitkeringsaandeel in inkomen
CBS Statline: Voortijdig schoolverlaters naar herkomstgroepering en generatie

Meer nieuws & #feitoffabel