Nieuws: #feitoffabel 29 maart: Minister Kamp over aardgasbatenterug naar nieuws

Henk_Kamp

Luister hier de uitzending terug

Henk Kamp:Aardgaswinning levert ons per jaar 14 miljard euro op. Let wel: 14 miljard, die ten goede komt aan de koopkracht van mensen. Voor dat bedrag hoeft er niet bezuinigd en omgebogen te worden en hoeven er geen lastenverzwaringen te komen.” (Bron: vragenuur 26 maart)

deels

Uitleg: Navraag bij het ministerie van Economische Zaken leert ons dat Kamp met de 14 miljard doelt op de aardgasbaten. Het ministerie verwijst hiervoor naar de rijksbegroting. Deze gasbaten kwamen volgens het ministerie in 2012 voor 11,5 miljard uit het Groningenveld en voor 2,5 miljard uit kleinere velden.

Definitieve cijfers over 2012 zijn er nog niet. Volgens de rijksbegroting van 2013 is de gaswinning in Nederland in 2012 77 miljard kubieke meter gas, in totaal goed voor 14,5 miljard euro.

Volgens voorlopige cijfers van CBS  is er in 2012 ruim 76 miljard kubieke meter gas gewonnen.

Maar levert aardgaswinning ons jaarlijks dit bedrag op?
Bij dit bedrag moet wel een kanttekening worden gemaakt. De aardgasbaten verschillen nogal per jaar. Dit omdat de opbrengsten samenhangen met de olieprijs, die sterk kan fluctueren. Wisselingen in de hoeveelheid aardgas die jaarlijks wordt gewonnen spelen een veel kleinere rol. Het verschil in aardgasbaten tussen 2001 (6,4 miljard euro) en 2011 (12,4 miljard euro) is voor zo’n 90% toe te schrijven aan gestegen energieprijzen.

Aardgasbaten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. In 2011 waren ze goed voor 4,5% van de inkomsten.

Hoe verdient het Rijk eigenlijk aan Aardgaswinning?
De inkomsten uit aardgaswinning bestaan uit verschillende componenten.
- Inkomen uit grond en minerale reserves (concessierechten en dergelijke voor exploitatie velden).
- dividenduitkeringen van overheidsbedrijven die de velden exploiteren.
- vennootschapsbelasting, betaald door de bedrijven die de aardgasvelden exploiteren.

Gebruiken we al dat gewonnen gas zelf?
Nee. Volgens CBS hebben we in 2012 (voorlopige cijfers) ruim 43 miljard kubieke meter gas verbruikt. We hebben 76 miljard kubieke meter gewonnen, 24 miljard kubieke meter ingevoerd, en 57 miljard kubieke meter uitgevoerd.

Nederland is volgens het rapport BP Statistical Review of World Energy June 2012 de op negen na grootste gasproducent ter wereld. Nederland is de grootste gasproducent van de EU. In Europa is alleen Noorwegen een grotere producent.

Zit er nog veel gas in de grond?
In 2011 zat er nog  1230 miljard kubieke meter gas in de Nederlandse bodem. De voorraad is wel al jaren gestaag aan het teruglopen. In 1990 hadden we nog een voorraad van 2113 miljard kubieke meter.

Omdat onze gasvoorraad terugloopt (zolang er geen nieuwe grote velden gevonden worden), koopt Nederland ook veel aardgas in uit het buitenland. Nederland heeft de ambitie het gasknooppunt van West-Europa te worden: de gasrotonde.

Bronnen:
Rijksbegroting
CBS: ‘lager overheidstekort dankzij aardgas’
CBS Statline
BP Statistical Review of World Energy June 2012
Rijksoverheid over de gasrotonde

Meer nieuws & #feitoffabel