Nieuws: #feitoffabel 29 maart: Roger van Boxtel over de AWBZterug naar nieuws

vanBoxtel

Luister de uitzending terug.

Roger van Boxtel (D66):Dan moeten we de AWBZ opschonen, daar zit echt de grootste kostenstijging. We geven 25 miljard euro uit dat maar door 750.000 mensen wordt geconsumeerd.” (bron: Oog in Oog)

(grotendeels)

 

De uitspraak van Roger van Boxtel bestaat uit drie delen:
- In de AWBZ zit de grootste kostenstijging
- We geven 25 miljard euro uit binnen de AWBZ
- 750.000 mensen maken gebruik van zorg gefinancierd door de AWBZ

‘In de AWBZ zit de grootste kostenstijging’
Het CBS splitst in de Zorgrekeningen de verschillende uitgaven aan de zorg uit naar financieringsbron. Op deze manier kunnen we kostenstijging binnen de AWBZ vergelijken met andere financieringsbronnen. De grootste financieringsbron binnen de zorg is de Zorgverzekeringswet (ZVW), andere financieringsbronnen zijn de overheid, particuliere verzekeringen en eigen bijdragen.

Uit deze grafiek blijkt dat de kostenstijging binnen de ZWV (23 miljard) groter is dan stijging binnen de AWBZ (10 miljard). Ook relatief is de stijging binnen de ZWV groter: tov 2000 zijn de uitgaven aan de ZVW in 2011 met 270% gestegen en aan de AWBZ met 170%.

Het is natuurlijk wel van belang welke tijdsspanne wordt gekozen, maar zoals uit de grafiek blijkt zal een kortere tijdsspanne geen ander beeld opleveren.

Dit deel van de uitspraak van van Boxtel klopt dus niet.

‘We geven 25 miljard euro uit binnen de AWBZ’
Dit komt overeen met het beeld uit de Zorgrekeningen, van Boxtel heeft dus gelijk.

‘750.000 maken gebruik van zorg gefinancierd door de AWBZ’
Het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg en houdt bij hoeveel mensen gebruik maken van AWBZ-zorg. Op 1 oktober 2012 waren er volgens het CIZ 788.050 mensen met een AWBZ-indicatie, dit is iets meer dan de 750.000 van van Boxtel. Niet iedereen die een AWBZ-indicatie heeft maakt hier ook gebruik van.

Per persoon die gebruik maakt AWBZ zijn de kosten  dus (25.128.000.000 / 788.050): 31.886 euro. Let op: hier wordt het bedrag van 2011 gedeeld door het aantal personen van 2012. De kosten voor 2012 zijn echter nog niet bekend.

Hoe wordt de AWBZ eigenlijk gefinancierd?

Bronnen
CBS Statline: Zorgrekeningen; uitgaven (in lopende en constante prijzen) en financiering
CBS webmagazine: Tekort AWBZ opnieuw meer dan 3 miljard
CIZ: Aanspraak op AWBZ-zorg

 

Meer nieuws & #feitoffabel