Nieuws: #feitoffabel 19 april: Henk Krol over de WWterug naar nieuws

henkkrol

Luister hier de BNR-uitzending terug

Henk Krol (50Plus): “Laat duidelijk zijn dat je op basis van de huidige regeling 38 jaar gewerkt moet hebben om aanspraak te kunnen maken op de maximale WW-duur.” (bron debat Tweede Kamer over sociaal akkoord)

Context: Deze uitspraak deed Henk Krol op 17 april tijdens het debat over het sociaal akkoord. 50Plus ziet in het akkoord dat de publiek gefinancierde WW teruggaat van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Dit treft, aldus Krol, wederom de ouderen, aangezien je in de huidige regeling 38 jaar gewerkt moet hebben om in aanmerking te komen voor de maximale WW.

Uitleg: Je hoeft niet 38 jaar daadwerkelijk gewerkt te hebben om aanspraak te maken op de maximale WW-duur. Stel: je bent in 1957 geboren en hebt tot 1998 (tot je 41e) niet gewerkt en sindsdien wel (de afgelopen 14 jaar) en je bent dit jaar (op je 56e) ontslagen, dan heb je recht op de maximale WW-duur van 38 maanden.

Hoe komt dat?
Dat komt door het zogenaamde ‘fictieve’ arbeidsverleden. Om aanspraak te maken op de maximale WW-duur is een arbeidsverleden nodig van minimaal 38 jaar, maar dat betekent niet dat de werkloze ook 38 jaar daadwerkelijk gewerkt moet hebben. Het arbeidsverleden wordt namelijk bepaald door de optelsom van het fictieve en het feitelijke arbeidsverleden. Vanaf 1998 wordt gekeken naar de daadwerkelijk gewerkte jaren (het feitelijke arbeidsverleden). Maar de jaren vanaf iemands 18e tot 1998 tellen, ongeacht of diegene in die periode daadwerkelijk voldoende gewerkt heeft, mee voor het arbeidsverleden (het fictieve).

Hoe wordt de maximale uitkeringsduur bepaald?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘wekeneis’ en een ‘jareneis’. Je hebt recht op de minimale duur (drie maanden) van de WW-uitkering als je voldoet aan de wekeneis. Hiertoe moet je in de 36 weken voor je werkloosheid minimaal een half jaar minimaal één dag per week gewerkt hebben (vakantie en betaald verlof telt hierbij ook mee).

Om in aanmerking te komen voor een verlengde WW-uitkering moet je voldoen aan de jareneis. Hiertoe moet je in de vijf jaar voor je werkloosheid vier jaar lang voldoende hebben gewerkt. Dat betekent dat je tijdens deze vier jaar per jaar over minimaal 208 uur (vanaf 2013) of over minimaal 52 dagen (tussen 1998 en 2013) loon hebt ontvangen. Het aantal maanden dat je recht hebt op een verlengde WW uitkering is het aantal arbeidsjaren (fictief en feitelijk) min drie.

 De maximale WW-duur (de minimale WW plus de verlengde WW) is 38 maanden.

Wat gaat er veranderen met het sociale akkoord?
De maximale duur van de WW wordt vanaf 2016 met één maand per kwartaal ingekort tot 24 maanden. Wel kunnen in CAO’s afspraken worden gemaakt over een aanvullende uitkering van 14 maanden.
Ook de opbouw van het recht op WW wordt anders. De eerste tien arbeidsjaren geven recht op een maand WW per gewerkt jaar. Voor de jaren daarna geldt een halve maand WW per gewerkt jaar. Elk arbeidsjaar vóór 2016 geeft recht op één maand WW.
De hoogte van de WW blijft loongerelateerd (in tegenstelling tot het regeerakkoord van Rutte II). Het publiek gefinancierde deel wordt voor de helft betaald door werkgevers en voor de andere helft door werknemers.

Hoeveel mensen ontvangen een WW-uitkering?
In maart 2013 werden er 379.700 ww-uitkeringen uitgekeerd. Dat zijn er zo’n 3000 meer dan in februari.


Het aantal WW-uitkeringen ligt lager dan het door het CBS gemeten aantal werklozen. Dit komt onder andere doordat niet iedere werkloze een WW-uitkering aanvraagt, en doordat sommigen geen recht meer hebben op WW, maar nog wel werkloos zijn.

In maart 2013 zijn er 47.900 nieuwe WW-uitkeringen uitgekeerd, en 44.900 zijn er beëindigd (22.200 daarvan zijn er beëindigd vanwege werkhervatting, 16.600 vanwege verstrijken maximale uitkeringsduur).

Bronnen
Het sociaal akkoord
Rijksoverheid
De Werkloosheidswet
CBS

 

Meer nieuws & #feitoffabel