Nieuws: #feitoffabel 19 april: Jan Slagter over de Publieke Omroepterug naar nieuws

jan_slagter

Luister de uitzending op BNR terug.

Jan Slagter (voorzitter omroep MAX): “De Staat int ieder jaar 1.1%  wat bestemd is voor de Publieke Omroep. Gaat om honderden miljoenen wat niet bij ons aankomt.”(Bron: Radio 1 Lunch

Leg uit?
In 2000 werd het kijk en luistergeld  door toenmalig staatssecretaris van cultuur en media Rick van der Ploeg afgeschaft. Hij wilde hiermee 60 miljoen gulden aan uitvoeringskosten besparen. Ter vervanging van het kijk en luister geld werd de inkomstenbelasting uit de eerste schijf met 1.1% verhoogd.

In de wet over de nieuwe regels van de financiering van de publieke omroep is niet vastgesteld dat de rijksbijdrage voor de publieke omroep uit een bepaald percentage van de inkomstenbelasting komt. Wel zei van de Ploeg destijds dat er een ‘stevig hekje’ om deze inkomsten bestemt voor de publieke omroep zou komen.

Hoeveel geld gaat er eigenlijk naar de publieke omroep?
De totale rijksbegroting voor media bedraagt in 2013 890 miljoen euro. 700 miljoen euro komt uit de rijksbijdragen en 190 miljoen euro uit STER inkomsten. In 2012 bedroeg de begroting nog 945 miljoen euro.

Er wordt dus wel bezuinigd?
Jazeker, Rutte I bezuinigde al 200 miljoen op de publieke omroep en Rutte II doet hier nog eens 100 miljoen bovenop. In 2015 valt de hardste klap, het totale budget voor media bedraagt dan 750 miljoen euro, 140 miljoen euro minder dan nu. De bezuiniging van Rutte II begint in 2016 met 50 miljoen en vanaf 2017 100 miljoen.

Maar dat hekje van van der Ploeg blijkt dus niet erg stevig?
Nee, er wordt vanuit het Rijk fors op de publieke omroep bezuinigd dus de toenmalige angst van omroepbestuurders dat fiscalisering van de publieke omroep tot bezuinigingen zou leiden is terecht. Hier moet wel bij gezegd worden dat het ministerie van OCW de hoogte van kijk en luister gelden bepaalde en deze natuurlijk ook kan verlagen.

Hoe wordt dat geld nu eigenlijk verdeeld?
Het grootste deel gaat de landelijke publieke omroep: 740 miljoen euro. Andere uitgavenposten zijn onder andere het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (20 mln), het Mediafonds (18 mln) het Filmfonds (7.5 mln), het Stimuleringsfonds voor de Pers (2 mln) en het Mediawijsheid Expertisecentrum (2 mln).

Binnen de publieke omroep gaat het meeste geld naar de NOS (173 miljoen). Ongeveer de helft van het geld wordt verdeeld over de ledenomroepen.

Bronnen
Eerste Kamer: Afschaffing omroepbijdrage Mediawet
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) (pdf)
OCW: Mediabegroting 2013
OCW: Efficiëntieonderzoek Landelijke Publieke Omroep Eindrapportage
De Volkskrant: Van der Ploeg wil kijk- en luistergeld anders innen

 

Meer nieuws & #feitoffabel