Nieuws: #feitoffabel 17 mei: Nederlandse Energie Maatschappij over groene stroomterug naar nieuws

Jokkebrokken

Nederlandse Energie Maatschappij: “In Nederland wordt niet eens genoeg groene stroom opgewekt om te leveren aan iedereen die daar om gevraagd heeft. Bovendien wordt het grootste deel van de in Nederland geproduceerde groene stroom opgewekt uit zogeheten biomassa. Weet u wat dat meestal is? Houtsnippers. Die worden gewoon meegestookt in de zo vervuilende kolencentrales.” (bron)

Context: Onder de kop ‘Jokkebrokken’ publiceerde de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) dinsdag 14 mei een ‘biecht’. Groene stroom blijkt, volgens NEM niet echt groen te zijn. Grijze stroom wordt groen gemaakt doordat bedrijven zogenaamde Garanties van Oorsprong in het buitenland kopen.
In dit kader stelde NEM dat er in Nederland niet genoeg groene stroom wordt opgewekt om aan de vraag te voldoen. Daarnaast stelt NEM dat het grootste deel van de in Nederland geproduceerde groene stroom uit biomassa bestaat.

Is er meer vraag naar groene stroom groter dan we in Nederland produceren? Ja. CBS houdt gegevens bij over de productie van hernieuwbare elektriciteit. Hieruit blijkt dat we slechts een derde van het totale verbruik aan groene stroom zelf produceren.
Er werd in Nederland in 2012 (voorlopige cijfers) ruim 12 miljard kWh aan groene stroom geproduceerd. Dat is zo’n 10% van het totale elektriciteitsverbruik (groene en grijze stroom). Nederland verbruikte in 2012 119 miljard kWh elektriciteit. Ter vergelijking: één huishouden gebruikt gemiddeld zo’n 3300 kWh per jaar.

Hoe groot de vraag naar groene stroom precies is, is moeilijk te zeggen, omdat hier geen gestandaardiseerde cijfers over zijn. Een goede indicator voor de vraag naar groene stroom is het aantal geïmporteerde (en geëxporteerde) certificaten. Omdat aan stroom uit het stopcontact niet kan worden afgelezen of het groen of grijs is, wordt bij de bron van de stroom een certificaat uitgereikt: een garantie van oorsprong. Als er vraag is naar extra groene stroom, hoeven Nederlandse leveranciers niet direct extra windmolens te bouwen. Ze kopen buitenlandse certificaten om grijze stroom ‘groen’ te maken. Hierdoor geven de certificaten een beeld van de vraag naar groene stroom.

In onderstaande grafiek zien we de ontwikkeling van de in Nederland geproduceerde groene stroom, vergeleken met de import en export van certificaten. Hierbij valt op dat er meer aan groene stroom wordt geïmporteerd, dan we zelf produceren.

Afgezet tegen het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is zo’n 35% ‘groen’. Het aandeel groene stroom is de laatste jaren gestegen, en dat zit vooral in de groeiende import van certificaten.

Wordt het grootste deel van de in Nederland opgewekte groene stroom verkregen uit biomassa?
Ook dat klopt. Van de in Nederland geproduceerde groene stroom bestaat zo’n 58% uit biomassa. Een ander aanzienlijk deel (40%) is windenergie. Zonnestroom en waterkracht hebben een veel kleiner aandeel.

Van de energie die wordt opgewekt uit biomassa, is zo’n 42% meegestookt in elektriciteitscentrales. Ongeveer 30% komt uit het verbranden van afval in afvalverwerkingsinstallaties. Hierbij wordt alleen het ‘groene deel’ van de verkregen energie geteld. De andere 28% komt uit biogas (vergisting van organisch materiaal) en overige biomassaverbranding.

Bronnen:
Productie groene stroom (CBS)
Energie verbruik huishoudens  (CBS)
Aandeel groene stroom (CBS)
Bronnen van groene stroom (CBS)
Biomassa (CBS)

Meer nieuws & #feitoffabel