Nieuws: #feitoffabel 24 mei: Halbe Zijlstra over eenzame mensenterug naar nieuws

halbezijlstra

Luister hier de uitzending terug

Halbe Zijlstra (VVD): “In dit land hebben we enorm veel zaken die via de overheid geregeld worden, en toch hebben we in dit land ook anderhalf miljoen mensen die eenzaam zijn. En hoe kan dat nou samengaan?(bron: Buitenhof 19 mei)

maar…..

Uitleg: Deze uitspraak is lastig te controleren. Eenzaamheid is een gevoel, waardoor het moeilijk objectief is te meten.

Een bekende naam op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar eenzaamheid is prof dr De Jong Gierveld. Zij heeft een zogenaamde ‘eenzaamheidsschaal’ ontwikkeld, waarin aan de hand van 11 stellingen een beeld kan worden verkregen van of iemand eenzaam is. Aan de hand van de stellingen van De Jong Gierveld doet TNS Nipo, in opdracht van Coalitie Erbij, jaarlijks onderzoek naar eenzaamheid in Nederland.

Uit de laatste editie (2012) blijkt dat 11% van de Nederlanders zich sterk eenzaam of zeer sterk eenzaam voelt. Het onderzoek is gedaan onder volwassen Nederlanders. Dat waren er in 2012 13,2 miljoen. 11% daarvan komt inderdaad neer op 1,5 miljoen eenzame mensen. 11% van de totale bevolking komt neer op 1,8 miljoen mensen.
Tellen we echter ook de mensen mee die zich ‘matig eenzaam’  voelen, dan is zelfs meer dan de helft van de Nederlanders eenzaam.

Zijn we de laatste jaren eenzamer geworden?
TNS Nipo voert dit onderzoek sinds 2008 uit, en het beeld blijft min of meer hetzelfde. Dit zien we ook terug in bijvoorbeeld cijfers van het CBS. CBS heeft geen directe cijfers over eenzaamheid, maar houdt wel gegevens bij over de maatschappelijke participatie en sociale contacten van mensen. Op de vraag of mensen zich van andere mensen geïsoleerd voelen, antwoordt 90% ‘nee’, 7% ‘soms’ en 2% ‘ja’. Deze verhouding is ook al jaren min of meer gelijk.

Kunnen we iets zeggen over de achtergrond van deze eenzame mensen?
In het rapport van TNS Nipo worden geen cijfers getoond over de persoonskenmerken van de eenzame mensen. Wel wordt een profiel geschetst van de groep ‘sterk en zeer sterk eenzamen’. Hieruit blijkt dat het aandeel mannen en vrouwen binnen deze groep even groot is. Ook zijn alle leeftijden gelijk vertegenwoordigd, met uitzondering van de groep 18-25 jaar. Onder jongeren komt relatief weinig eenzaamheid voor. Ook wonen de (zeer) sterk eenzamen over het hele land verspreid, en komt eenzaamheid in alle lagen van de bevolking voor, al is het wel sterker in de lagere sociale klasse.

Zijlstra doet deze uitspraak vanuit zijn gedachte dat de verzorgingsstaat in Nederland te groot is. Gezien de spreiding van eenzame mensen, kun je je afvragen in hoeverre er een direct verband is tussen het overheidsbeleid en eenzaamheid.

Bronnen:
TNS Nipo
VU Amsterdam: eenzaamheidsschaal
CBS Statline: Maatschappelijke participatie; sociale contacten, kerkelijke gezindte

Meer nieuws & #feitoffabel