Nieuws: #feitoffabel 31 mei: Joram van Klaveren over huizenprijzenterug naar nieuws

joramvanklaveren

Luister de BNR-uitzending terug.

Joram van Klaveren: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huizenprijzen ten opzichte van de piek in 2008 inmiddels zijn gedaald met gemiddeld 19.5%(bron:  VAO problematiek van de koopwoningmarkt 28 mei)

maar..

Context: De PVV diende tijdens het VAO (verslag algemeen overleg) een motie in waarin de PVV het kabinet het kabinet verzoekt de hypotheekrente in ere te herstellen,  dinsdag 4 juni wordt er de motie gestemd.

De huizenprijzen zijn inderdaad 19.5% gedaald?
De huizenprijzen worden bijgehouden in de huizenprijzen index van het CBS. Hierbij wordt gebruik gemaakt van indexcijfers. Het jaar 2000 is 100. In het derde kwartaal van 2008 stond deze index op 106.4, het hoogste niveau in 2008. In het eerste kwartaal van 2013 stond deze index op 86.8. Dat is dus een daling van 19.6 indexpunten.  Officieel is dat niet hetzelfde als een daling van ‘gemiddeld 19.5%’. Procentueel is een daling van 106.4 naar 86.8 indexpunten een daling van 18.5%.

Gaat het hier om daadwerkelijke verkochte huizen?
Nee, de prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Het CBS heeft echter ook cijfers over de gemiddelde prijs van verkochte huizen. Het derde kwartaal van 2008 was de gemiddelde verkoopprijs van een huis 259.425 euro., het eerste kwartaal was 213.240. Dit is een daling van 17.8%.

Zijn er nog regionale verschillen?
Jazeker, tussen 2008 en nu zijn de huizenprijzen het hardst gedaald in Noord Brabant, hier zijn de prijzen met 20% gedaald ter wijl in Zeeland met een daling van 12% (procentuele daling van indexpunten) de huizenprijzen het minst hard zijn gedaald. Van de vier grote steden zijn de huizenprijzen het hardst gedaald in Den Haag en het minst hard in Rotterdam.

Hoe zit het eigenlijk in andere landen?
Ook Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, verzamelt cijfers over de huizenprijzen en hieruit blijkt dat de huizenprijzen in Nederland sinds 2008 harder dalen dan het EU gemiddelde.  De grootste prijsdaling (Q3 2008 – Q42012) heeft zich voorgedaan in Ierland, daar daalden de prijzen met 45% (procentuele daling van indexpunten). In sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Finland zijn de huizenprijzen in deze periode gestegen.

Bronnen
CBS Statline: Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100
CBS Statline: Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100
Eurostat: House price index (2010 = 100) – quarterly data
CBS nieuwsbericht: Huizenprijzen in Nederland sterker gedaald dan gemiddeld in de EU
Eurostat: Methodology – House price index

 

 

Meer nieuws & #feitoffabel