Nieuws: #feitoffabel 7 juni: Pieter Omtzigt (CDA) over pensioenenterug naar nieuws

omtzigt

Luister de BNR-uitzending terug.

Pieter Omtzigt (CDA):Pensioenfondsen beheren een vermogen van 1.000 miljard, brengen 31,9 miljard premies in rekening, keren 25,5 miljard uit en maken waarschijnlijk zo’n 5 miljard kosten, maar dat kan ook 4 miljard of 6 miljard zijn. Die informatie hebben wij niet.(bron: Het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 mei 2013 over pensioenonderwerpen. 4 juni 2013)

Leg uit..
De bedragen over het totale vermogen en de uitgekeerde pensioenen en betaalde premies zijn via De Nederlandsche Bank beschikbaar en kloppen. De crux van deze uitspraak zit in de kosten die pensioenfondsen maken.

Volgens Omtzigt hebben we hier geen gestandaardiseerd totaalbeeld van en dat klopt. De situatie verschilt wel erg per pensioenfonds.

Wat voor kosten maken pensioenfondsen?
De kosten die pensioenfondsen maken zijn uit te splitsen in twee categorieën: administratiekosten en beleggingskosten. Het verschil spreekt voor zich; administratiekosten zijn kosten zoals iedere organisatie maakt en beleggingskosten zijn kosten die pensioenfondsen maken voor het beheer van hun vermogen.

In 2011 concludeerde de AFM in het onderzoek “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht“: ‘vooral de beleggingskosten worden maar in beperkte mate gerapporteerd.’ Volgens de AFM hebben met name kleine  pensioenfondsen slecht zicht op hun beleggingskosten.

Kunnen we de kosten van verschillende pensioenfondsen met elkaar vergelijken?
Ja, de meeste grote pensioenfondsen laten hun beleggingskosten berekenen aan de hand van het CEM-benchmark. CEM  is een Canadeesbedrijf dat onder andere wereldwijd voor pensioenfondsen hun beleggingskosten berekent. Op deze manier kunnen we de kosten van verschillende fondsen met elkaar vergelijken.

Uit de jaarverslagen van een aantal grote pensioenfondsen blijkt dat de verschillen klein zijn. Bij het ABP (rendement 13%) zijn de beleggingskosten per deelnemer 86 euro per jaar. Bij PFZW (rendement 13.4%) 92 euro en bij bpfBouw (rendement 9.7%) 87 euro.

Hier moet bijgezegd worden dat de kosten altijd in relatie ten opzichte van het rendement moeten worden gezien, daarvoor worden ten slotte de beleggingskosten gemaakt.

Bronnen
De Nederlandsche Bank: Balans van pensioenfondsen
De Nederlandsche Bank: Toezichtgegevens pensioenfondsen
AFM: Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht
ABP: Jaarverslag 2012
PFZW: Jaarverslag 2012
bpfBouw: jaarverslag 2011

Meer nieuws & #feitoffabel