Nieuws: #feitoffabel 21 juni: Staatssecretaris Teeven over vreemdelingenbewaringterug naar nieuws

teeven

Luister hier de BNR-uitzending terug.

Staatssecretaris Teeven (VVD):Naarmate mensen langer in vreemdelingenbewaring zitten, wordt het moeilijker om mensen uit te zetten. Dat is niet een feestje van links, maar mijn constatering.” (bron: Trouw)

 

Teeven stelt dat er een verband bestaat tussen de lengte van het verblijf in bewaring en de kans dat de vreemdeling terugkeert naar land van herkomst. Hoe zit dat?
In mei 2013 heeft ACVZ (een adviesorgaan dat de overheid adviseert over migratie) een rapport uitgebracht dat deze uitspraak ondersteunt.
Uit onderzoek van ACVZ blijkt dat het vreemdelingenbewaring het meest effectief is bij vreemdelingen die korter dan drie maanden in bewaring zitten. In 2012 was 81% van die groep aantoonbaar vertrokken.
Naarmate de bewaring langer duurt is het percentage dat vertrekt lager. Van vreemdelingen die tussen 3 en 6 maanden in bewaring zaten vertrok 38%, van vreemdelingen die langer dan 6 maanden in bewaring zaten vertrok 17%.

In 2012 hebben ongeveer 590 vreemdelingen zonder aantoonbaar vertrek langer dan zes maanden in bewaring gezeten.

Hoeveel mensen zitten in vreemdelingenbewaring? Zijn dit gewone asielzoekers?
Dienst Justitiële Inrichtingen heeft hierover onlangs cijfers gepubliceerd. De totale instroom over 2012 daalde naar 5.420 personen.
Van deze groep waren 5.168 mensen in bewaring gesteld op grond van artikel 59 Vw 2000. Dit gaat voornamelijk om mensen die geen verblijfsrecht in Nederland (meer) hebben, en daarom het land moeten verlaten. Vreemdelingenbewaring mag dan, als uiterst middel, worden ingezet om terugkeer naar het land van herkomst te bevorderen.
252 personen van de totale instroom in 2012 werden in bewaring gesteld vanwege artikel 6 Vw 2000.  Dit gaat om personen die aan de grens geweigerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen geldige papieren hebben.

Dit betekent overigens niet dat er op dit moment ruim 5.000 personen in vreemdelingenbewaring zitten. Het betreft cijfers over heel 2012. Aangezien niet iedereen lang in bewaring blijft zijn de bezettingscijfers op een willekeurig moment een stuk lager. Zo zaten op 1 maart 2013 660 personen op grond van artikel 59 in vreemdelingendetentie.

Eenmaal uit de cel, gaan ze dan ook het land uit?
65% van de vreemdelingen die in 2012 vanuit bewaring zijn vertrokken, heeft aantoonbaar het land verlaten. 59% is uitgezet, 6% zelf vertrokken. De overige 35% van de vreemdelingen die in 2012 uit bewaring is vertrokken is niet uitgezet of aantoonbaar zelfstandig vertrokken. Het kan zijn dat deze mensen illegaal in Nederland verblijven, maar ze kunnen ook ongemerkt naar het buitenland zijn vertrokken.

Het IOM (de internationale organisatie voor migratie) biedt hulp aan vreemdelingen die willen meewerken aan hun terugkeer. In 2012 zijn met financiering van de overheid 2.905 personen teruggekeerd naar land van herkomst, tegen een kostprijs van gemiddeld 2.300 euro.

Waar komen deze asielzoekers voornamelijk vandaan?
De top 10 landen in 2012 werd aangevoerd door Marokko. Opvallend is Rusland, dat nog niet eerder in de top 10 heeft gestaan. In totaal was de top 10 in 2012 goed voor 40% van de instroom in de vreemdelingenbewaring.

1. Marokko        6,5%
2. Afghanistan 6,4%
3. Somalië         5,1%
4. Irak                 4,2%
5. China              3,5%
6. Rusland         3,0%
7. Algerije         2,9%
8. Nigeria           2,9%
9. Turkije           2,8%
10. Iran              2,7%

Bronnen
Rapport ACVZ: ‘Vreemdelingenbewaring of een lichter middel?’
Rapport DJI: ‘Vreemdelingenbewaring in getal 2008-2012’
Dienst terugkeer en vertrek

Meer nieuws & #feitoffabel