Bijna kwart Amsterdamse kinderen groeit op in armoede?

Onwaar

ChristenUnie Amsterdam stelt in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 dat bijna een kwart van de kinderen in Amsterdam opgroeit in armoede. De partij baseert zich op cijfers uit 2018. Volgens de Armoede Monitor 2020 van de Gemeente Amsterdam bedraagt het aantal kinderen dat opgroeit in minimahuishoudens 16,6 procent.

Nieuwscheckers