Is de cultuursector groter dan de landbouw?

Onwaar

Claudia de Breij plaatste op Twitter het bericht dat de bijdrage van de cultuursector aan het Bruto Nationaal Product bijna twee keer groter is dan die van landbouw, bosbouw en visserij. Bij het bericht staat een link naar een webpagina van het CBS waar inderdaad staat dat het ’totale aanbod van cultuur- en mediaproducten’ in 2015 ruim 58,1 miljard bedroeg, tegenover 32 miljard aan landbouwproducten. Toch klopt het niet. Want op de betreffende CBS-pagina worden ook sport en recreatie, reclame en lotto- en kanspelen meegerekend.

BNR radio