Gelukkiger in omgeving met veel vogels?

Niet te checken

“De gelukkigste Europeanen zijn zij die in een natuurlijke omgeving met veel vogels wonen’, stond te lezen in de Belgische krant De Morgen. Dat zou blijken uit een Duitse enquête onder ruim 26.000 Europeanen, waarvan de mate van tevredenheid van de respondenten werd vergeleken met de aanwezigheid van veel vogels in hun omgeving. Er lijkt inderdaad een verband te bestaan, maar of het één wordt veroorzaakt door het ander, is onduidelijk.

Knack