Is Amsterdam de ongezondste stad van Nederland?

Onwaar

Volgens de ChristenUnie Amsterdam is de hoofdstad de ongezondste stad van Nederland. De luchtkwaliteit is slecht, Amsterdammers drinken en roken meer dan gemiddeld en gebruiken meer drugs. De partij verwijst naar de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020, maar daarin worden geen vergelijkingen gemaakt met andere steden. Een ranglijst van ongezonde steden bestaat niet.

Nieuwscheckers