Lange middagdutjes voorteken van Alzheimer?

Onwaar

Een nieuwe studie suggereert dat lange middagdutjes een voorteken kunnen zijn van de ziekte van Alzheimer. De leeftijd van de deelnemers van het onderzoek was echter zeer hoog, namelijk ouder dan 80 jaar en naar eet- en leefgewoonten werd niet gekeken. Het gaat bovendien om een zogenoemde cohort-studie, die verbanden vaststelt, maar geen oorzaken aantoont.

Gezondheidswetenschap