Legaliseren cannabis leidt tot meer gebruikers

Onwaar

Het legaliseren van cannabis zal leiden tot meer drugsgebruik, tweette de Belgische politicus Bart De Wever (N-VA) onlangs. Hij baseert dit op onderzoek in Canada, waar het aantal gebruikers sinds de legalisatie van cannabis in 2018 steeg van 14 naar 20 procent. In die studie werd het effect van de corona-lockdowns  – waardoor softdrugs-gebruik wereldwijd fors toenam – echter niet meegewogen. In sommige landen waar hard opgetreden wordt tegen sofdrugs, zoals Frankrijk, ligt het aantal gebruikers bovendien hoger dan in landen met een gedoogbeleid, zoals Nederland.

Eufactcheck