Mannen zijn even emotioneel als vrouwen

Onwaar

De emoties van mannen gaan even sterk op en neer als bij vrouwen, zou blijken uit recent onderzoek. De studie onder 30 mannen, 28 vrouwen zonder – en 84 vrouwen met een hormonale behandeling, was bedoeld om aan te tonen dat vrouwen omwille van emotionele redenen niet uitgesloten mogen worden van wetenschappelijk onderzoek. Het was niet het doel om na te gaan of mannen en vrouwen even emotioneel reageren.

Gezondheidswetenschap