Meeste cruiseschepen hebben een mortuarium?

Waar

Over cruiseschepen gaan op internet veel macabere verhalen rond. Zo zouden de meeste grote schepen tegenwoordig over een eigen mortuarium beschikken. Het klopt. Cruises zijn zeer populair bij ouderen en de kans dat sommige passagiers tijdens de reis overlijden is dus niet denkbeeldig. Jaarlijks komt dit zo’n 200 keer voor.

Snopes