Merendeel ic-verpleegkundigen verlaat definitief de zorg

Onwaar

Volgens het Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie den Haan) is de werkdruk bij ic-verpleegkundigen zo hoog dat 60 procent van de uitstromers de zorg definitief verlaat. Actuele cijfers over de uitstroom van ic-verpleegkundigen, en welk deel van de uitstroom de zorg definitief de rug toekeert, zijn er niet. De bewering van Den Haans is daarom ongefundeerd.

Nieuwscheckers