Parfums bevatten kankerverwekkende stoffen

Onwaar

Parfums die in Nederland veel worden verkocht, bevatten schadelijke stoffen die zelfs kanker kunnen verwekken, volgens de Nederlandse Stichting Tegengif en de Belgische organisatie Kom Op Tegen Kanker. Wetenschappers onderzochten twintig bekende parfums en zouden daarin 26 schadelijke chemische stoffen hebben aangetroffen. Het is echter volkomen onduidelijk in welke concentratie deze stoffen schadelijk zijn, laat staan dat er een verband kan gelegd worden tussen gebruik van parfum en kanker.

 

 

Gezondheidswetenschap