Verband tussen corona en oorsuizen?

Niet te checken

Op sociale media circuleert het bericht dat je na coronavaccinatie oorsuizen (tinnitus) kan ontwikkelen. Volgens een kleine studie kan ernstige covid-19 een enkele keer de klachten doen verergeren. Oorsuizen werd ook een zeldzame keer gerapporteerd als mogelijke nevenwerking van coronavaccinatie, maar het is niet zeker of het hier om een oorzakelijk verband gaat.

Gezondheidswetenschap