Water vol chemicaliën toch uitstekend om in te zwemmen?

Niet te checken

Veel open zwemwater in Nederland is sterk verontreinigd met chemicaliën. Uit data van waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt dat de normen voor giftige stoffen, zoals PFAS, PAK en kwik, vaak worden overschreden. Toch is de zwemwaterkwaliteit volgens provincies en Rijkswaterstaat op de meeste plaatsen ‘uitstekend’. Deze instanties kijken alleen naar blauwalg en de poep-bacteriën enterococcen en e-coli. Is daar weinig van, dan is de zwemwaterkwaliteit officieel in orde.

De normen uit de Kaderrichtlijn Water zijn echter strenger dan voor zwemwater nodig is. Daarom kan er vaak nog steeds veilig worden gezwommen in water, dat niet voldoet aan de normen. Tenzij er sprake is van een calamiteit.

Pointer