Zelfdodingen in agrarische sector nemen toe?

Waar

“Het aantal zelfdodingen loopt op in Nederland onder boeren,” beweerde BBB-parlementslid Caroline van der Plas onlangs. Recente cijfers van Stichting 113 Zelfmoordpreventie en brancheorganisatie LTO bevestigen dat. De veranderende wet- en regelgeving, geldzorgen, en het imago van de agrarische sector lijken een rol te spelen bij het ontstaan van suïcidale gedachten.

Nieuwscheckers