Hoeveelheid ijs op Noordpool neemt niet af?

Onwaar

De hoeveelheid ijs op de Noordpool is sinds 1989 niet afgenomen, zou blijken uit twee kaarten van het Amerikaanse centrum voor sneeuw- en ijsdata (NSIDC). ‘Tot zover het klimaatgelul,’ schrijft een Facebookgebruiker. IJs op de Noordpool kan afhankelijk van het tijdstip fors groeien of krimpen. De situatie op een willekeurige dag zegt daarom niet veel. In werkelijkheid neemt de hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool met 13 procent per tien jaar af.

DPA