Productie van elektrische auto stoot 70% meer CO2 uit

Onwaar

De Britse acteur en columnist Rowan Atkinson schreef onlangs in The Guardian dat de CO2-uitstoot bij de productie van elektrische auto’s 70% hoger ligt dan bij een benzinewagen. Dat is overdreven. Volgens experts gaat het om gemiddeld 50%. Analyses over de milieuvriendelijkheid van e-auto’s moeten volgens deskundigen bovendien rekening houden met de

Rowan Atkinson somde in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian de argumenten tegen de productie en het gebruik van elektrische auto’s op. Een van die argumenten luidde: “Voorafgaand aan de klimaatconferentie in Glasgow in 2021 publiceerde Volvo cijfers, waaruit blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie van een elektrische auto bijna 70% hoger ligt dan bij een benzineauto.” In werkelijkheid ligt dit getal een stuk lager.

Knack