Stikstofnorm al te hoog door één hondendrol?

Waar

Eén hondendrol per hectare natuurgebied per jaar is al voldoende om de Nederlandse stikstofnormen te overschrijden, beweerde de antropoloog Jan van de Beek In een uitzending van Ongehoord Nieuws. Het klopt. Sinds mei 2019 is een vergunning vereist voor elke activiteit die voor meer dan 0,00 gram stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden zorgt. Een hondendrol levert gemiddeld 4,4 gram stikstof.

Nieuwscheckers