Twintig rijkste landen zijn goed voor 80 procent CO2-uitstoot?

Onwaar

In een reportage van het Vlaamse actualiteitenprogramma Terzake werd beweerd dat de 20 rijkste industrielanden 80 procent van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen uitstoten. Naar welke landen verwezen werd, is onduidelijk. Een berekening van de 20 landen met het hoogste bbp per inwoner, het hoogste bbp en de G20 levert een uitstoot op van respectievelijk 18, 70 en 73 procent in plaats van 80 procent.

Fact.Check Vlaanderen