Windturbines kosten meer dan ze opbrengen?

Onwaar

‘Voor windturbines zijn zoveel delfstoffen nodig, die gewonnen, vervoerd en verwerkt moeten worden, dat ze nooit zoveel energie zullen opwekken als in de bouw is geïnvesteerd,’ staat te lezen op sociale media. Het gaat om een uit zijn verband gerukt citaat uit een boek over klimaatverandering. De auteur wilde duidelijk maken dat het noodzakelijk is om windturbines te bouwen in gebieden waar ze voldoende energie zullen opwekken

Reuters