Geheim tunnelnetwerk onder Nederland?

Onwaar

Op Facebook en Instagram circuleert een kaart van Nederland met rode lijnen die tunnels moeten voorstellen. De kaart moet bewijzen dat onder Nederland een geheim tunnelnetwerk is aangelegd. Het is onzin. De afbeelding is afkomstig van een architectenbureau dat in kaart bracht hoe Nederland er aan het eind van deze eeuw uit zou kunnen zien in verband met de stijgende zeespiegelstijging. De rode lijnen laten een toekomstig wegennet zien.

DPA

Koffie met aspartaam kan depressie verzoorzaken

Onwaar

Koffiedrinkers die aspartaam als zoetstof gebruiken, hebben 25 procent meer risico op depressie’, staat te lezen op de website ABC Gezondheid. Er wordt verwezen naar een onderzoek onder oudere Amerikanen. Proefpersonen die koffie dronken met zoetstoffen waren vaker depressief. Uit niets blijkt echter dat er sprake is van een oorzakelijk verband. Misschien houden sombere mensen meer van zoete koffie. Aspartaam wordt al jaren in verband gebracht met de ergste ziektes, maar bewijs daarvoor is nooit geleverd.

Knack

Duitsland heeft volgend jaar een tekort aan stroom

Waar

Volgens de Duitse hoogleraar energiedistributie Harald Schwarz komt Duitsland volgend jaar 15 tot 20 gigawatt aan stroom tekort. Duitsland wil overschakelen op groene stroom maar wind- en zonne-energie kunnen slechts aan een deel van de vraag voldoen. De berekening van Schwarz klopt. De komende winter zal er nog geen stroomuitval plaatsvinden, aangezien de meeste groene energie dan al is geproduceerd. Maar daarna kan het spannend worden.

Eufactcheck

Is Amsterdam de ongezondste stad van Nederland?

Onwaar

Volgens de ChristenUnie Amsterdam is de hoofdstad de ongezondste stad van Nederland. De luchtkwaliteit is slecht, Amsterdammers drinken en roken meer dan gemiddeld en gebruiken meer drugs. De partij verwijst naar de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020, maar daarin worden geen vergelijkingen gemaakt met andere steden. Een ranglijst van ongezonde steden bestaat niet.

Nieuwscheckers

Parfums bevatten kankerverwekkende stoffen

Onwaar

Parfums die in Nederland veel worden verkocht, bevatten schadelijke stoffen die zelfs kanker kunnen verwekken, volgens de Nederlandse Stichting Tegengif en de Belgische organisatie Kom Op Tegen Kanker. Wetenschappers onderzochten twintig bekende parfums en zouden daarin 26 schadelijke chemische stoffen hebben aangetroffen. Het is echter volkomen onduidelijk in welke concentratie deze stoffen schadelijk zijn, laat staan dat er een verband kan gelegd worden tussen gebruik van parfum en kanker.

 

 

Gezondheidswetenschap

Vers vruchtensap bevat evenveel suiker als frisdrank

Waar

Vruchtensap wordt vaak naar voor geschoven als het gezondere alternatief voor frisdrank. Maar het bevat vaak evenveel en soms zelfs meer suiker. Door het persen zitten er amper nog vezels in en gaat een deel van het vitamine C-gehalte verloren. Het is ietsje gezonder dan frisdrank, omdat het nog een klein beetje vitamine C bevat. Water blijft de beste dorstlesser.

Gezondheidswetenschap

Pijnstiller belangrijkste doodsoorzaak volwassenen VS?

Waar

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, beweerde onlangs in een tweet dat de pijnstiller Fentanyl afgelopen jaar de belangrijkste doodsoorzaak was onder volwassenen van 18 tot 45 jaar in Amerika. De cijfers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention geven hem gelijk. Het aantal sterfgevallen door Fentanyl is sinds 2019 in de VS verdubbeld en overtrof zelfmoord, ongevallen en COVID-19-sterfgevallen met een ruime marge.

Logically

Foto’s maanlanding konden nooit zo snel gepubliceerd worden

Onwaar

De maandlanding in 1969 was volgens berichten op Facebook nep, want op dezelfde dag dat Neil Armstrong voet op de maan zette, publiceerde een krant al de foto’s. En dat terwijl foto’s in die tijd nog ontwikkeld moesten worden en de maan drie dagen reizen verwijderd was. Leuk bedacht, maar het is niet waar. De foto waar het om gaat, is een opname uit de live-uitzending op televisie. Het beeld is van lage kwaliteit, omdat het als radiosignaal verstuurd werd.

DPA

Nederlanders betalen hoogste prijs voor benzine?

Waar

Nederlanders betalen volgens Tweede Kamerlid Barry Madlener (PVV) de hoogste prijs ter wereld voor benzine. Dat klopt. Alleen In Hong Kong is de benzine nog duurder, maar dat is officieel geen land. Dat de benzine in Nederland zo duur is, komt door de hoge belasting.

Nieuwscheckers

Helft baby’s in grote steden van niet-westerse komaf?

Onwaar

De helft van de baby’s in Amsterdam, Rotterdam en  Den Haag is van niet-westerse komaf, beweert Geert Wilders van de PVV. Dat klopt niet. In 2020 had minder dan veertig procent van de geboren baby’s in de drie grote steden een niet-westerse migratieachtergrond. Vergeleken met twintig jaar geleden is er zelfs sprake van een afname.

Nieuwscheckers