In 2022 ontving Nederland 403.000 asielzoekers

Onwaar

Sinds het kabinet Rutte IV viel over immigratie wordt er met migratiecijfers gestrooid. Volgens verschillende Facebook-berichten zouden er in 2022 ruim 400.000 asielzoekers zijn bijgekomen. Er kwamen inderdaad zoveel nieuwkomers, maar daarvan waren er maar 27.600 asielmigrant, mensen van wie het asielverzoek is ingewilligd en die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

De grootste groep (192.000) bestond uit EU-burgers, die kwamen voor werk. Daarnaast 108.000 Oekraïense vluchtelingen, die geen asiel hoeven aan te vragen, en 122.000 immigranten van buiten Europa, waaronder 26.100 kennismigranten. Tenslotte nog 21.000 studenten én zo’n 44.000 Nederlanders, die in het buitenland woonden maar zich in 2022 (weer) in ons land vestigden.

DPA