Brieven Hoekstra en Kaag bewijs wereldwijd complot?

Onwaar

‘Uitgelekte brieven’ van het Wereld Economisch Forum aan Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag tonen aan dat de Nederlandse regering meewerkt aan The Great Rest, een ultra-links complot om een nieuwe wereldorde tot stad te brengen. Berichten met deze strekking worden massaal gedeeld, maar het gaat in werkelijkheid om uitnodigingen voor de jaarvergadering van het WEF.

Reuters