Er zijn onvoldoende werkplekken voor mensen met een beperking

Waar

Gemeenten moeten voor mensen met minimaal 35% arbeidsvermogen ‘beschutte werkplekken’ realiseren, maar lang niet iedere gemeente heeft dit op orde. Volgens het UWV wachten er zo’n 4.000 mensen met een indicatie op een passende werkplek.

Afhankelijk van hun grootte krijgen gemeenten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks een taakstelling opgelegd, waarvoor ze € 8.600 subsidie per beschutte werkplek krijgen, ook al wordt deze niet gerealiseerd. Sommige gemeenten houden dus geld over. Redenen: het ministerie handhaaft hier niet op en de geldstromen richting gemeenten zijn ingewikkeld. Naast genoemde subsidie is er nog een loonkostensubsidie van €14.000 én € 6.600 als de werkplek is gerealiseerd.

Pointer