Twijfel over eigen geslacht is een bevlieging?

Onwaar

Amerikaanse onderzoekers schreven in 2017 dat 80 procent van de kinderen die zich onbehaaglijk voelt met zijn eigen geslacht hier in de pubertijd ‘overheen groeit’. Tegenstanders van de Transgenderwet halen dit onderzoek vaak aan om aan te tonen dat genderdysforie een ‘bevlieging’ zou kunnen zijn. Het klopt dat van alle minderjarigen die zich bij een genderkliniek melden, slechts zo’n 20 procent daadwerkelijk een geslachtsverandering ondergaat. Maar veel non-binaire kinderen komen uiteindelijk tot de conclusie dat ze tot geen enkel geslacht te behoren.

Volkskrant